Navigation Menu+

Giải thưởng

* Cuộc thi ảnh “Tháng năm rực rỡ 2022” do Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức
* Thời hạn nhận ảnh dự thi: từ ngày 15/3 đến ngày 30/4/2022


GIẢI THƯỞNG

 Tổng giải thưởng  10.000.000 (mười triệu đồng)
 01 giải nhất  trị giá 1.500.000đ + chứng nhận của Ban tổ chức
 01 giải nhì  trị giá 1.000.000đ + chứng nhận của Ban tổ chức
 01 giải ba  trị giá 800.000đ + chứng nhận của Ban tổ chức
Nhiều giải bình chọn hàng tuần  mỗi giải trị giá 500.000đ